Cũng muốn bên em nhưng anh sợ

Cũng muốn bên em nhưng anh sợ
Lỡ có yêu nhau lắm kẻ buồn
Thì thôi em nhé ta làm bạn
Chẳng thà như thế sẽ hay hơn ?Cũng muốn bên em nhưng anh sợ
Lỡ có yêu nhau lắm kẻ buồn
Thì thôi em nhé ta làm bạn
Chẳng thà như thế sẽ hay hơn ?

5 thoughts on “Cũng muốn bên em nhưng anh sợ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *