Monthly Archives: February 2021

Phi Mã Rồng Cừu và xứ Lừa Sáng nay Mã có vẻ trầm tư dáng dấp như đang lo lắng cho hiện trạng quê hương như là làm sao để lừa 500 tấn vàng trong dân hoặc làm sao nhốt cmn mấy thằng tài xế đánh BOT mấy tháng nay hay là lò củi của anh Tổng khi nào đốt tới đồng chí X Chỉ có Bố hiểu Mã nhất nhìn mặt là biết đói bụng thôi Dọng cho cái bánh donut thơm ngon là đâu vào đó ngay

Phi Mã – Rồng – Cừu và xứ Lừa Sáng nay Mã có vẻ trầm tư, dáng dấp như đang lo lắng cho hiện trạng quê hương, như là làm sao để lừa 500 tấn vàng trong dân, hoặc làm sao nhốt cmn mấy thằng... Read More

Haizz chả hiểu chị em phụ nữ nghĩ gì cứ đâm đầu vào mấy thằng đểu thằng vũ phu xong lại kêu đàn ông chúng tôi đểu

Haizz chả hiểu chị em phụ nữ nghĩ gì, cứ đâm đầu vào mấy thằng đểu thằng vũ phu xong lại kêu đàn ông chúng tôi đểu. Ngẫm cũng lạ, nhìn vào thực tế xung quanh, cứ ông nào đểu đểu, vũ phu... Read More