Monthly Archives: September 2020

Thương một cô gái không đơn giản chỉ làm cô ấy cười mỗi ngày mà nhất định không được khiến cho cô ấy phải khóc đau lòng hết lần này đến lần khác

Thương một cô gái không đơn giản chỉ làm cô ấy cười mỗi ngày, mà nhất định không được khiến cho cô ấy phải khóc, đau lòng hết lần này đến lần khác. Đàn ông có thể sai vài ba lần rồi xin... Read More

Cách mừng tuổi lấy may của mẹ Trước khi đi chúc Tết nhà các bác các cô lại thấy mẹ để sẵn bao lì xì và mấy lọ dầu dừa vào túi

?Cách mừng tuổi lấy may của mẹ?! Trước khi đi chúc Tết nhà các bác, các cô lại thấy mẹ để sẵn bao lì xì và mấy lọ dầu dừa vào túi. Lì xì để mừng tuổi cho con trẻ còn lọ dầu dừa để làm... Read More