Monthly Archives: July 2020

BẮT SÓNG Đầu tiên là anh Bình 1 người lạ hoắc hơn 5 năm trước sau vài câu hỏi thăm qua điện thoại và 5 phút đầu tiên gặp trực tiếp

BẮT SÓNG Đầu tiên là anh Bình, 1 người lạ hoắc, hơn 5 năm trước, sau vài câu hỏi thăm qua điện thoại và 5 phút đầu tiên gặp trực tiếp. Tôi linh cảm, anh sẽ là người cùng tôi vượt qua nhiều... Read More

ĐỜI LÀ PHÙ DU Giữa ánh đèn hào quang rực rỡ Sao tôi nghe nức nở u sầu Nghĩ về đất mẹ thương đau Quê cha một mối vương màu tóc tang

ĐỜI LÀ PHÙ DU… Giữa ánh đèn hào quang rực rỡ Sao tôi nghe nức nở u sầu Nghĩ về đất mẹ thương đau Quê cha một mối vương màu tóc tang Nhận hung tin lá vàng rơi rụng Lời kinh buồn niệm tụng... Read More