Monthly Archives: January 2020

Nước bún chan cơm nguội

Mình thích ăn sáng ở cái quán này. bạn bè ở nơi khác đến, mình cũng thường dẫn họ đến đây ăn sáng. Với ai mình cũng bảo: bún bò ở đây ngon nhất vũng tàu. nói phét thế cho các bác ấy thêm ngon... Read More

MONG TRỞ VỀ NGÀY XƯA Rất muốn được thăm lại nơi mình đã ở cách đây hơn 30 năm khi tuổi đời 18 đôi mươi vừa mới lớn hòan chỉnh thân hình vào đời không phải là cuộc làm ăn mà lại là 1 cuộc chiến chống quân xâm lược Đó là khu đền Prechvihia ở Compuchia nơi đó mình đã cùng đồng đội ngày đêm quần xéo với quân thù máu xương đổ quá nhiều kẻ còn người mất những người còn tồn tại đến nay hàng triệu người rải khắp các miền mang trong mình những vết thương bệnh tật giờ già nua Khi đất nước không còn tiếng súng người ta lao vào cuộc kiếm tiền tranh giành quyền chức sống chết mặc bây họ đã không biết hoặc không muốn biết sự tồn tại của những người như chúng tôi

MONG TRỞ VỀ NGÀY XƯA Rất muốn được thăm lại nơi mình đã ở cách đây hơn 30 năm, khi tuổi đời 18 đôi mươi, vừa mới lớn hòan chỉnh thân hình, vào đời không phải là cuộc làm ăn mà lại là 1... Read More