Monthly Archives: November 2019

VỤNG tiếp Con nguyên chẳng lấy ai khác ngoài cái thằng cháu bà vòng nó không còn ai nương tựa không bấu víu vào đâu được bà vòng doạ nếu không lấy thằng cháu bà thì cả cái làng này rồi sẽ biết tiếng con nguyên ngủ với thằng quyền Thằng chồng con nguyên mơ hồ về một chuyện mà thực tâm trong lòng nó cũng không chắc chắn rằng đã có thứ gì đấy xảy ra ngay trước mắt nó hôm nó say ngất đi ở gốc cây nó nửa tỉnh nửa mơ lại không nhớ rõ từng chi tiết nên đành ôm bồ hòn làm ng Continue ReadingSee Translation

VỤNG…tiếp Con nguyên chẳng lấy ai khác ngoài cái thằng cháu bà vòng, nó không còn ai nương tựa, không bấu víu vào đâu được, bà vòng doạ nếu không lấy thằng cháu bà thì cả cái làng này rồi... Read More

CÁCH NHÌN Cũng cùng một sự việc Hai người nhìn khác nhau Sự này bởi do đâu Là ở cái Tâm đó Bình an hay sóng gió Cũng tại nột cách nhìn Người có đủ đức tin Vào tình yêu Thượng Đế Không gì là không thể Sẽ thấy việc giản đơn Thấy cuộc sống đẹp hơn Không còn muốn mổ xẻ Thích ứng thật suôn sẻ Vì luôn mở rộng lòng Chúc các bạn thân tâm thường an lạc và luôn nhận được Ân Huệ của Đấng Tối Cao

CÁCH NHÌN Cũng cùng một sự việc Hai người nhìn khác nhau Sự này bởi do đâu Là ở cái Tâm đó Bình an hay sóng gió Cũng tại nột cách nhìn Người có đủ đức tin Vào tình yêu Thượng Đế Không gì là... Read More