Monthly Archives: September 2019

Lâu lâu em không thơ KIÊ T SƯ C YÊU EM Anh hê t sư c rô i em hiê u anh em nhe Sư c đa cu ng thơ i gian cu ng ca n rô i nghe Anh đa cô tuy anh không co n sư c nư a Xin hiê u anh con tim he o hê t thơ i gian Anh hê t sư c vi do ng đơ i anh không kha c Chi ngu ngơ đâu kha c biê t giư a thê gian Anh chi không kha c không như bao ngươ i kha c Kiê t sư c yêu yêu tâ n he o mă c thơ i gian Anh hê t sư c rô i vi nh biê t ti nh yêu nhe Thêm Co kiê p sau sư c mơ i yêu em nghe Co n kiê p na y anh xin chu t thơ i gian nghi Giư a biê n đơ i anh nghi chu t đê yêu em Do anh TN 28 07 2018

Lâu lâu em không thở ??? KIỆT SỨC YÊU EM Anh hết sức rồi, em hiểu anh em nhé. Sức đã cùng, thời gian cũng cạn rồi nghe. Anh đã cố, tuy anh không còn sức nữa. Xin hiểu anh, con tim héo... Read More