Monthly Archives: September 2019

CHIỀU ĐÔNG HỒN bay bổng nơi nào chưa biết ĐÔNG đã sang da diết lạnh lùng CHẠM vào nổi nhớ tận cùng NGÕ hồn xao xuyến mong lung tìm người

CHIỀU ĐÔNG HỒN…bay bổng nơi nào chưa biết ĐÔNG…đã sang da diết lạnh lùng CHẠM…vào nổi nhớ tận cùng NGÕ…hồn xao xuyến mong lung tìm người MỘT…hơi gió hoa tươi xanh lá ... Read More