Monthly Archives: January 2019

MẸ ƠI CON BƠ VƠ Mẹ ơi mẹ Ngày xưa ấy Con có ba có mẹ Dựa tình yêu Mẹ thả sắc phôi phai Ba cặp bồ Bồ chỉ bằng tuổi mẹ Cũng gia đình nhưng ăn diện nên trẻ hơn

MẸ ƠI! CON BƠ VƠ Mẹ ơi mẹ Ngày xưa ấy Con có ba, có mẹ Dựa tình yêu Mẹ thả sắc phôi phai Ba cặp bồ Bồ chỉ bằng tuổi mẹ Cũng gia đình nhưng ăn diện nên trẻ hơn… Mẹ giận dỗi Ba xin lỗi... Read More

Nàng 1 Nàng hỏi cô dọn nhà Cô ơi cô có nói tiếng Anh không cô không thế cô có nói tiếng Pháp không Cô không thế cô có biết tiếng Nhật không

Nàng 1. Nàng hỏi cô dọn nhà -Cô ơi cô có nói tiếng Anh không? – cô không! – thế cô có nói tiếng Pháp không? – Cô không! – thế cô có biết tiếng Nhật không? – cô không! –... Read More

Em không bao giờ chạm vào điện thoại của anh không phải vì em không tò mò vốn dĩ đàn bà đều có tính đa nghi tò mò là chuyện hiển nhiên bình thường

Em không bao giờ chạm vào điện thoại của anh, không phải vì em không tò mò, vốn dĩ đàn bà đều có tính đa nghi, tò mò là chuyện hiển nhiên bình thường. Nhưng vì em hiểu một khi đàn ông đã muốn... Read More