Monthly Archives: April 2018

Hoa gạo

Hoa gạo . Đỏ mắt chờ … Hoa gạo gọi tìm ai. Mà bên sông bóng trải dài khao khát. Ôm ấp sông đầy hai bờ tươi mát. Giữ lại lòng một câu hát tuổi thơ. Tuổi dại khờ trốn gốc gạo nằm mơ.... Read More