Monthly Archives: August 2017

Đêm nằm nghe

Đêm nằm nghetiếng ểnh ươngGọi bạn tình giữa canh trường quạnh hiuMột đời con gái chắt chiuGiường tre lắc lẻo đìu hiu phận nghèoĐêm nằm nghiêng-ánh trăng treoTuổi xuân phơi phới buồn gieo tháng... Read More

Khoác vào chiếc áo thầy tu

Khoác vào chiếc áo thầy tuHóa mình thánh thiện giảng ru lời thầnNgoài hiên lá đổ đầy sânChiếc nào rồi cũng về gần đất nâuGiảng cho dòng suối chảy sâuNgấm vào đất mẹ bạc đầu phụ thânCúi... Read More