Monthly Archives: July 2017

Khoảng lặng

Khoảng lặngKhoảng lặng cho bộn bề ngừng lạiKhoảng lặng cho những mệt mỏi xoa dịuKhoảng lặng cho những phút nhìn lại mìnhKhoảng lặng cho những kỷ niệm trở vềCho những cám dỗ vơi đi, cho bước... Read More