Monthly Archives: June 2017

Đêm kia mơ hoá bụi trần

Đêm kia mơ hoá bụi trầnLặng nghe gió hỏi thế nhân là gìTừ khi lỡ biết sầu biLà khi gian dối trao đi làm quàHạt bụi từ phía hôm quaVào tim ở lại khơi ra hận thùThà là trọn kiếp phù duYêu thương... Read More