Monthly Archives: January 2017

Cây lá náng

Lá náng thuộc họ thủy tiên, tên khách là náng hoa trắng, tỏi voi, chuối nước, cap gụn tày, co lạc quân thái, là một cây cỏ lớn, có thân hành to hình cầu hoặc hình trứng thuôn, dài 10 đến 15 centi... Read More