Monthly Archives: July 2016

Cây thồm lồm

Cây thồm lồm, tên khác là đuôi tôm, lá lồm, mía bẹm, xốm cúng – Thái, nú mía – Tày, mía mung, hỏa mẫu thảo, xích địa lợi là một cây bụi nhỏ, sống dai, cao gần 1 mét. Thân mọc đứng, nhẵn, có... Read More

Nóng giận

Khi bực mình một điều gì đó có nên bung ra để giải tỏa, xả cơn giận thoải mái và như thế, sức khỏe có được đảm bảo không? Trần Khánh Lê – Hà Nội. Cơn giận, bực trong lòng bạn không phải... Read More