Monthly Archives: May 2016

Cây nghệ xanh

Nghệ có nhiều loài: Nghệ vàng được dùng làm gia vị và làm thuốc, nghệ đen và nghệ xanh chỉ được dùng làm thuốc. Nghệ xanh có tên khác là nghệ trắng, nghệ rừng, nghệ đăm, nghệ mẹo, nghệ lào,... Read More