Monthly Archives: February 2016

Quên

Phím tôi nằm viện đã 3 ngày, vậy mà chẳng thấy mặt mũi ông bạn già Ba Toác vào thăm. Nhớ quá, hỏi người nhà, hóa ra ông ấy cũng phải vào bệnh viện chăm bà vợ già. Thật là “họa vô đơn... Read More